Drag View Close play
0%

Fair Use Beleid

Laatst gewijzigd: 07/06/2023

Fair Use Beleid van Kings Agency VOF

Deze Fair Use Policy ("de Policy") is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Kings Agency VOF ("het Bedrijf"), inclusief maar niet beperkt tot websiteontwikkeling, webapplicaties, branding, marketing, social media management en consultancy.

1. GEBRUIK VAN DIENSTEN

1.1 Klanten mogen de diensten van het Bedrijf alleen gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomst tussen de Klant en het Bedrijf. Dit omvat respect voor alle toepasselijke wetten en regelgeving, evenals de rechten en eigendommen van anderen.

1.2 Het is de Klant niet toegestaan om de diensten van het Bedrijf te gebruiken voor illegale activiteiten of activiteiten die de rechten van anderen schenden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, activiteiten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of die lasterlijk, obsceen, bedreigend of haatdragend zijn.

1.3 Het is de Klant niet toegestaan om de diensten van het Bedrijf te gebruiken op een manier die de werking van de diensten of het gebruik van de diensten door anderen kan verstoren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, activiteiten die de servers van het Bedrijf overbelasten of de toegang tot of het gebruik van de diensten door andere klanten hinderen.

2. INHOUD

2.1 De Klant is volledig verantwoordelijk voor de inhoud die hij publiceert of verspreidt via de diensten van het Bedrijf. Dit omvat de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de inhoud voldoet aan alle toepasselijke wetten en regelgeving en niet in strijd is met de rechten van anderen.

2.2 Het is de Klant niet toegestaan om inhoud te publiceren of te verspreiden die illegaal is, inbreuk maakt op de rechten van anderen, of anderszins in strijd is met deze Policy. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, of die lasterlijk, obsceen, bedreigend of haatdragend is.

2.3 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen die in strijd is met deze Policy. Het Bedrijf is echter niet verplicht om de inhoud die door klanten wordt gepubliceerd of verspreid, te controleren of te beoordelen.

3. EIGENDOMSRECHTEN

3.1 Tenzij anders overeengekomen tussen de Klant en het Bedrijf, worden alle intellectuele eigendomsrechten in het werkproduct dat wordt gecreëerd als onderdeel van de diensten van het Bedrijf, overgedragen aan de Klant zodra de Klant volledig heeft betaald voor de diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, rechten op software, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, en andere materialen die zijn gecreëerd als onderdeel van de diensten.

3.2 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om het werkproduct te gebruiken voor portfolio's, websites, galerijen en andere media, zolang het alleen wordt gebruikt om het werk te tonen en niet voor enig ander doel. Het Bedrijf zal de privacy en vertrouwelijkheid van de klant respecteren bij het gebruik van het werkproduct op deze manier.

4. BEËINDIGING

4.1 Elke partij kan de overeenkomst op elk moment beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. De redenen voor beëindiging kunnen variëren, inclusief maar niet beperkt tot, schending van deze Policy, niet-betaling van vergoedingen, of andere redenen die naar het oordeel van het Bedrijf een beëindiging rechtvaardigen.

4.2 Bij beëindiging van de overeenkomst zal de Klant het Bedrijf betalen voor het werk dat tot aan de beëindiging is verricht en zal de Klant het Bedrijf vergoeden voor eventuele overeengekomen, niet-annuleerbare kosten. Het voorschot wordt niet terugbetaald als de werken al zijn gestart.

4. WIJZIGINGEN AAN DEZE POLICY

5.1 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Policy op elk moment te wijzigen. De Klant wordt geadviseerd om deze Policy regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Het voortgezet gebruik van de diensten na dergelijke wijzigingen vormt de aanvaarding van de gewijzigde Policy door de Klant.

LET’S TALK

Wil je met ons samenwerken?

Maak nu een afspraak
Contact
Neem contact op

Hoe kunnen we je helpen?

Vul je gegevens in

Contact Info